Notice: Undefined variable: page_title in /var/www/vhosts/ecoclubua.com/ecoclubua.com/public/wp-content/themes/ecoclubua/single.php on line 11

20 березня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку“.

Стратегічна екологічна оцінка – це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Така оцінка передбачає проведення громадського обговорення та консультацій і підготовку звіту, що має бути врахований у документі державного планування.

До документів державного планування закон відносить стратегії, плани, схеми, містобудівну документацію, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Дія цього Закону, щоправда, не поширюється на бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також, тимчасово, до 1 січня 2020 року, на програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період. Крім того, зі сфери дії закону виведені документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій.

Обов’язок забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки і фінансування даної роботи покладено на орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *