Notice: Undefined variable: page_title in /var/www/vhosts/ecoclubua.com/ecoclubua.com/public/wp-content/themes/ecoclubua/single.php on line 11

Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» повідомляє, що Міністерство регіонального розвитку та будівництва України без попереднього оприлюднення та обговорення з громадськістю подало на розгляд КМУ два законопроєкти «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про удосконалення дозвільної системи у будівництві», які нівелюють засади державної екологічної експертизи та суттєво обмежують право громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень. Фундаментальність змін, що пропонуються, забезпечать «виправлення» близько 25 чинних законів.

Максимально полегшуючи життя забудовникам, міністерство тим самим ігнорує конституційне право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, положення чинного законодавства та низку міжнародних зобов’язань. Обурення громадськості викликає також той факт, що в проєктах Пояснювальних записок до зазначених законопроєктів цинічно вказується, що ці нормативно-правові акти не потребують проведення консультацій з громадськістю.

За оцінками експертів, ця нормотворчість може стати нищівною для навколишнього природного середовища України, а також відкине країну на десятиліття назад, позбавивши можливості виконати ряд міжнародних зобов’язань, насамперед щодо підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. «Запропоновані зміни не відповідають Порядку денному асоціації Україна – ЄС (ПДА) та його пріоритетам на 2010 рік у частині сприяння залученню громадян до процесу прийняття рішень в цілому та в розробці й імплементації українського законодавства в рамках адаптації до законодавства ЄС, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості, – з обуренням говорить Ганна Голубовська-Онісімова, президент Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86». – Також у разі прийняття вони будуть суперечити ряду положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованої у 1999 р., та Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої Україною у 1998 р., тому що в результаті внесення таких змін залишаються неврегульованими питання Оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) та участі громадськості в процесі прийняття рішень, зокрема в ОВНС. Запропоновані зміни до законодавства можуть звести нанівець усі спроби запровадження в Україні горизонтальної екологічної політики європейського зразка».

Державні «будівничі» вирішили вилучити з переліку об’єктів державної екологічної експертизи (а заразом санітарно-епідеміологічної і низки інших безпекових експертиз) техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проєкти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища. Ця ініціатива повністю суперечить Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про екологічну експертизу», у яких закріплені обов’язковість екологічної експертизи у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан довкілля.

Водночас запропоновані зміни загрожують неврахуванням громадських інтересів, що наразі здійснюється відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій», який планується підмінити законом «Про регулювання містобудівної діяльності», також це вплине на скасування положень Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-2003 «Проєктування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», які забезпечують пряму участь громадськості в процесі ОВНС.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *