Notice: Undefined variable: page_title in /var/www/vhosts/ecoclubua.com/ecoclubua.com/public/wp-content/themes/ecoclubua/single.php on line 11

Як повідомляє прес-служба Мінприроди, 26 грудня відбулося засідання Колегії Міністерства екології та природних ресурсів, присвячене підсумкам роботи в 2011 році та визначенню пріоритетів на 2012 рік.

Головні підсумки роботи Мінприроди в 2011 році

Підготовка та затвердження 25 травня Кабінетом Міністрів України головного механізму реалізації державної екологічної політикиНаціонального плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки – є одним з головних досягнень Мінприроди у 2011 році. Вказаний документ формує послідовність природоохоронних заходів, що спрямована на поетапне досягнення цілей, поставлених в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

Як механізм реалізації Стратегії державної екологічної політики на регіональному рівні,  розроблено та 25 травня 2011 року Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову екологічну програму розвитку Криму («Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015 роки. Виконання Програми сприятиме екологічній безпеці та збалансованому розвитку території Криму, створенню інтегрованої системи з управління природними ресурсами, стабілізації та поліпшенні екологічного стану Криму.

Продовж року проводилась робота з оптимізації державних цільових програм. З чинних у 2010 році дев’яти державних цільових програм, державним замовником і виконавцем яких було визначено Мінприроди, на сьогодні діє чотири.

Відповідно до завдань, визначених Президентом України, міністерство завершило підготовку законопроєкту про Загальнодержавну програму поводження з відходами. Закінчується підготовка законопроєкту про Загальнодержавну програму розвитку заповідної справи на період до 2020 року.

Для формування єдиної науково-технічної політики з охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів у міністерстві сформована та діє Науково-технічна рада (НТР).

У 2011 році організовано та проведено чотири засідання НТР Мінприроди, на яких:

  • схвалено План науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для фінансування з Держбюджету України на 2011 рік;
  • затверджено науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та природоохоронні заходи, заключні звіти яких отримали позитивну оцінку на секціях НТР;
  • прийнято за основу середньострокові пріоритетні напрями науково-технічної діяльності Мінприроди України на 2011-2015 роки, а також прийнято рішення щодо створення Робочої групи з розгляду питання щодо оптимізації діяльності наукових установ, підпорядкованих міністерству, на основі визначення пріоритетних напрямів їх науково-технічної (освітньої) діяльності;
  • затверджено рішення секцій щодо заключних звітів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та природоохоронних заходів, завершених у 2010-2011 роках.

Мінприроди продовж року брало активну участь у переговорному процесі щодо Угоди про асоціацію та Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (далі – Угоди), зокрема з питань, що стосуються навколишнього природного середовища та енергетики.

На сьогодні Мінприроди здійснює співробітництво в рамках 43 міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

У 2011 році міністерством підписано ряд міжнародних угод рамкового характеру, які мають на меті залучення іноземних інвестицій.

Підписано Угоду між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».

У міністерстві опрацьовуються проєкти двосторонніх міжнародних угод, зокрема із Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Республікою Корея, Латвійською Республікою, Республікою Молдова та Російською Федерацією.

Міністерством проведена значна робота щодо розробки та опрацювання нормативно-правових актів, направлених на дерегуляцію господарської діяльності.

Прийнято Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності».

Скасовано види господарської діяльності, які раніше потребували отримання ліцензії: на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму; пошук (розвідка) корисних копалин, видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.

Розроблено низку законопроєктів та нормативно-правових актів, якими передбачається скорочення видів документів дозвільного характеру, врегулювання відносин дозвільних органів та суб’єктів господарювання, пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дубліката та анулюванням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *