Notice: Undefined variable: page_title in /var/www/vhosts/ecoclubua.com/ecoclubua.com/public/wp-content/themes/ecoclubua/single.php on line 11

Як повідомлялося, українські виробники електроенергії з біогазу мають проблеми із затвердженням зеленого тарифу. Законодавством не визначено фіксований мінімальний“зелений” тариф для біогазу. Тим не менш, відповідно до роз’яснення Національної комісії регулювання електроенергетики України, виробники електроенергії з біогазу мають право на “зелений тариф“, визначений із врахуванням собівартості виробництва електроенергії.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про електроенергетику” “зелений” тариф затверджується НКРЕ на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії. У статті 1 Закону України “Про альтернативні джерела енергії” до альтернативних джерел енергії віднесено відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

Разом з тим, статтею 17 Закону України “Про електроенергетику” визначено механізм розрахунку та встановленні коефіцієнти “зеленого” тарифу лише для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням енергії вітру, біомаси, сонячного випромінювання та для суб’єктів господарювання, які експлуатують малі ГЕС. Таким чином, діючим законодавством передбачено встановлення “зеленого” тарифу на електричну енергію, вироблену на енергетичних установках, що в якості палива використовують біогаз, проте не визначено величину коефіцієнту та механізм розрахунку такого тарифу.

Виходячи з зазначеного, суб’єкт, що виробляє електричну енергію з біогазу може звернутися до Комісії з відповідним пакетом документів щодо затвердження “зеленого” тарифу на базі собівартості виробництва, експлуатаційних витрат та певного рівня рентабельності. Крім того, відповідно до статті 5 та статті 15 Закону України “Про електроенергетику” суб’єкту господарювання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії надається право продажу всього обсягу виробленої електричної енергії за “зеленим” тарифом в Оптовий ринок електричної енергії, при цьому оплата проводиться у повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості із розрахунків за електроенергію.

Крім того, розроблені проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну енергію – “зелені” тарифи)” та проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлювальних джерел енергії”, якими передбачається удосконалення та розширення дії державного механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії, зокрема, поширення дії “зеленого” тарифу на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують біогази.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *