Прийнято закон про стратегічну екологічну оцінку

20 березня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку“.

Стратегічна екологічна оцінка – це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Така оцінка передбачає проведення громадського обговорення та консультацій і підготовку звіту, що має бути врахований у документі державного планування.

До документів державного планування закон відносить стратегії, плани, схеми, містобудівну документацію, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Дія цього Закону, …