Головна | Держава

Експерти оцінили ефективність державної екологічної політики

8 Січня 2015


На сайті Мінприроди опубліковані результати аналізу ефективності виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» ( від 21.12.2010 р., № 2818-VI) та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки».

За висновками експертів виконання лише 1 цілі із 9 можна назвати успішним.

Експерти оцінили ефективність державної екологічної політики

Експерти оцінили ефективність державної екологічної політики

Деякі цілі державної екологічної політики та стратегічні завдання не підкріплені відповідними заходами національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки.

На думку авторів звіту, найбільша кількість стратегічних завдань не виконана через незадовільну виконавчу дисципліну в центральних органах виконавчої влади, які або не розробили і не подали взагалі, або ж подали невчасно на розгляд Кабінету Міністрів України проекти правових актів, проекти законів або інші документи нормативно-правової дії.

Особливу занепокоєність викликають стратегічні завдання, пов’язані з оцінкою екологічних ризиків, розробкою цільових показників якості об’єктів довкілля, засобами економічного стимулювання вітчизняного товаровиробника для впровадження ним екологічно орієнтованих дій та засобами економічного впливу на вітчизняного товаровиробника з метою обмеження його впливу на довкілля.

3498 переглядів