Головна | Держава

Верховна Рада зробила перший крок до національної системи торгівлі викидами

21 Жовтня 2010


Сьогодні, 21 жовтня, Верховна рада України прийняла за основу проект Закону України «Про регулювання у сфері енергозбереження». Закон визначатиме правові, економічні та організаційні основи державної політики у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів з метою підвищення енергоефективності шляхом впровадження енергозберігаючих технологій і спрямований на виконання зобов’язань України у цій сфері.

Серед іншого законопроект передбачає створення в Україні національної системи торгівлі викидами починаючи з 1 січня 2013 року. Контроль за функціонуванням національної системи торгівлі викидами покладено на центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу. Оператори установок, які спричиняють викиди парникових газів, отримають права на викиди парникових газів в атмосферне повітря згідно з відповідним Національним планом розподілу прав на викиди парникових газів. Перший період розподілу прав на викиди парникових газів починається з 1 січня 2013 року і закінчується 31 грудня  2020 року.

За рішенням Кабінету Міністрів України права на викиди парникових газів можуть продаватися на аукціонах. Обіг одиниць прав на викиди парникових газів здійснюється на фондовій біржі у формі ф’ючерсних контрактів, базовим активом яких є право на відповідний обсяг викидів парникових газів. Учасниками біржової торгівлі ф’ючерсними контрактами на скорочення є суб’єкти ринка, які мають право проводити операції із цінними паперами на фондовому ринку у відповідності до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

В законопроекті також передбачається можливість об’єднання українського ринку вуглецевих одиниць із іншими системами торгівлі викидами. Зокрема, зазначається, що для взаємного визнання прав на викиди парникових газів між системою торгівлі скороченнями викидів парникових газів в Україні і іншими системами торгівлі викидами парникових газів, центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу співпрацює з відповідними органами та організаціями інших країн та проводить усі необхідні дії для гармонізації.

Зауважимо, що законопроект було взято за основу, незважаючи на значну кількість зауважень у Висновку Головного науково-експертного управління. Зокрема, у висновку від 20 жовтня 2010 року рекомендувалося об’єднати даний законопроект із законопроектом №4750 “Проект Закону про регулювання та управління викидами та абсорбцією поглиначами парникових газів” і на їх основі розробити єдиний законопроект з урахуванням позитивних напрацювань обох законопроектів, а також висловлених до них зауважень і пропозицій.

3302 переглядів