Головна | Держава

Президент не підписав закон про зелений тариф для біогазу

1 Листопада 2011 Друк


Президент України повернув нещодавно прийнятий законопроект про зелений тариф для біогазових установок із своїми пропозиціями до парламенту.

Нагадаємо, законопроектом передбачалося поширити сферу застосування “зеленого” тарифу на електроенергію, яка виробляється з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, з органічної частини відходів, а також із звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків.

Як зазначається у пропозиціях Президента, законом України “Про електроенергетику” визначено пріоритетні напрями розвитку альтернативної енергетики шляхом застосування “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, а саме щодо електроенергії, виробленої з енергії вітру, сонячного випромінювання, з біомаси та малими гідроелектростанціями. Такий вибір, відповідно до пояснень, обгрунтовується тим, що собівартість енергії, виробленої з використанням зазначених джерел, щороку знижується. Зазначена тенденція спостерігається як в Україні, так і у світі. В ряді розвинутих країн вартість електроенергії, виробленої з енергії вітру, з 2010 року є меншою, ніж вартість електроенергії з традиційних викопних видів палива.

У поясненні Президента, зокрема, стверджується таке: “Результати розрахунків Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України свідчать, що вже у 2015 році собівартість електроенергії, виробленої з використанням енергії вітру, в Україні буде майже в сім разів нижчою, ніж собівартість електроенергії, виробленої з біогазу. Отже, визначені чинним законодавством преференції для стимулювання виробництва електроенергії із зазначених альтернативних джерел енергії дають можливість розвивати сектори економіки, які забезпечуватимуть виробництво дешевої електроенергії після закінчення строку дії “зеленого” тарифу. Світовий досвід свідчить, що вартість електроенергії, яка виробляється з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів, дорівнює вартості електроенергії, отриманої з використанням традиційних викопних видів палива. За розрахунками названого Інституту, в умовах України вартість електроенергії, виробленої з біогазу, після 2017 року буде вищою, ніж вартість традиційної електроенергії з викопних видів палива.  З огляду на зазначене залучати інвестиції у сферу, яка після закінчення строку дії “зеленого” тарифу стане економічно невигідною, на даному етапі інноваційного розвитку України вбачається недоцільним.”

Крім того, зазначається, що енергетична система України має можливість максимально зарезервувати до 10 тис. МВт електроенергії. На сьогодні суб’єктами господарювання вже подані заявки на будівництво та підключення електричних станцій, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, загальною потужністю більше 17 тис. МВт.

Тим не менш, загальна потужність існуючих електрогенеруючих установок, які використовують відновлювані джерела енергії, не досягає і 1 тис. МВт, а частка виробленої ними електричної енергії в загальному балансі складає набагато менше 1%.

973 переглядів
  • Serbyna

    Правильно зробив, краще дати “зелені тарифи” на вітрову і сонячну енергію 5грн. за
    кВт.для трьох своїх “спонсорів” ніж на біогаз по 1грн. для десятків тисяч фермерів
    країни і дальше працювати з дружнім газпромом.Знову хороші гроші з держбюджету.